Szkoła Podstawowa

Akademia Św. Stanisława Papczyńskiego realizuje naukę w oparciu o podstawy programowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w systemie edukacji domowej.
Rolą naszej szkoły jest całościowe wsparcie rodziców w edukacji oraz wychowaniu dzieci, odkrywaniu ich mocnych stron i pasji oraz towarzyszeniu w pokonywaniu trudności.
Efektywność edukacji zapewniamy poprzez indywidualne podejście do ucznia, dostosowanie tempa nauki oraz programu nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka oraz nowoczesne formy przekazywania wiedzy. Naukę w naszej szkole można z powodzeniem łączyć z intensywnymi treningami sportowymi, wyjazdami oraz rozwojem artystycznych pasji dziecka.
Wartości chrześcijańskie oraz nauczanie św. Stanisława Papczyńskiego leżą u podstaw wszelkich działań podejmowanych przez naszą społeczność.
Egzamin z religii jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów.
Łącząc zalety edukacji domowej oraz tradycyjnej szkoły podstawowej stwarzamy warunki do szerokiej integracji dziecka z rodziną i jednocześnie z innymi uczniami (nie tylko rówieśnikami).
Organizujemy nieobowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli pasjonatów oraz wsparcie w ramach konsultacji. Część zajęć odbywa się na świeżym powietrzu, tradycyjnym metodom nauczania towarzyszą również wycieczki do miejsc związanych z nauką lub kulturą.
Organizujemy również spotkania i konferencje dla rodziców, na których wymieniamy się doświadczeniem, szukamy wspólnych rozwiązań.

© assp.edu.pl

Zapisz się do naszego newslettera.