Liceum Ogólnokształcące

Akademia Św. Stanisława Papczyńskiego prowadzi liceum ogólnokształcące realizujące naukę w oparciu o podstawy programowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w systemie edukacji domowej.

Rolą naszej szkoły jest całościowe wsparcie rodziców w edukacji oraz wychowaniu młodzieży, odkrywaniu ich mocnych stron i pasji oraz towarzyszeniu w pokonywaniu trudności.

Efektywność edukacji zapewniana jest poprzez indywidualne podejście do ucznia, dostosowanie tempa nauki oraz programu nauczania do indywidualnych potrzeb młodego człowieka oraz nowoczesne formy przekazywania wiedzy. Naukę w naszej szkole można z powodzeniem pogodzić z intensywnymi treningami sportowymi, wyjazdami na zawody oraz rozwojem pasji.

Wartości chrześcijańskie oraz nauczanie św. Stanisława Papczyńskiego leżą u podstaw wszelkich działań podejmowanych przez naszą społeczność.

Egzamin z religii jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów.

Łącząc zalety edukacji domowej oraz tradycyjnej szkoły stwarzamy warunki do szerokiej integracji młodego człowieka  z rodziną i jednocześnie z innymi uczniami (nie tylko rówieśnikami).

Organizujemy nieobowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli pasjonatów, kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego, wsparcie w ramach konsultacji.

Część zajęć odbywa się na świeżym powietrzu, tradycyjnym metodom nauczania towarzyszą również wycieczki do miejsc związanych z nauką lub kulturą.

Organizujemy spotkania i konferencje dla rodziców, na których wymieniamy się doświadczeniem, szukamy wspólnych rozwiązań.

© assp.edu.pl

Zapisz się do naszego newslettera.