Święty Stanisław Papczyński urodził się w chłopskim domu 18 maja 1631 roku w Podegrodziu koło Starego Sącza. Zmarł w Górze Kalwarii 17 września 1701 roku.

W dzieciństwie pasał ojcowskie stada nieopodal rodzinnego domu. Miał kłopoty z opanowaniem czytania i pisania. Mimo wielu przeciwności, z dziecka mającego trudności w nauce wyrósł na młodzieńca kończącego z powodzeniem kolegia jezuickie w Nowym Sączu, Jarosławiu, Podolińcu, Lwowie i Rawie Mazowieckiej. Po opuszczeniu domu rodzinnego w lipcu 1654 roku, przyjął habit w zakonie pijarów, a następnie udał się na studia teologiczne do Warszawy, gdzie 22 lipca 1656 roku złożył śluby zakonne.

Prorok Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Ojciec ubogich. Orędownik zmarłych w czyśćcu cierpiących. Założyciel Zgromadzenia Księży Marianów – pierwszego męskiego zakonu założonego przez Polaka na ziemiach polskich. Pisarz. Teolog. Patriota. Retor. Spowiednik króla Jana III Sobieskiego oraz nuncjusza apostolskiego Pignatellego, późniejszego papieża Innocentego XII. 

Jest autorem podręcznika na temat życia duchowego, skierowanego do osób świeckich, „Mistyczna świątynia Boga”.

Pisał, że “człowiek bez miłości jest cieniem bez słońca, ciałem bez duszy, po prostu niczym (…) miłość jest duszą, światłem, życiem zakonów oraz każdej ludzkiej społeczności”. Nauczał też między innymi: “narodziliśmy się nie dla samych siebie, lecz dla ojczyzny”.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w uchwale z 31 marca 2011 roku, uznał świętego Ojca Stanisława Papczyńskiego za „godny naśladowania wzór Polaka oddanego sprawom Ojczyzny. Aktualność Jego moralnego i obywatelskiego nauczania uzasadnia przybliżenie postaci Ojca Stanisława współczesnemu pokoleniu Polaków, a szczególnie młodzieży”.

Modlitwa za dzieci i młodzież mającą trudności w nauce za przyczyną św. ojca Stanisława:

Święty Stanisławie, zdobywanie wiedzy w młodości
przychodziło ci z wielkim trudem,
dlatego dzisiaj powierzam tobie tych spośród dzieci i młodzieży,
którzy nie radzą sobie w szkole.

Wyjednaj im łaskę u Boga,
aby wytrwale pokonywali napotykane trudności,
nie zniechęcali się niepowodzeniami,
ale każdego dnia cierpliwie podejmowali wysiłki,
aby zdobywać potrzebną im wiedzę.

Pomóż im, aby nie tracili zapału i chęci do nauki.
Niech w modlitwie szukają umocnienia i pomocy.
Niech spotkają mądrych i dobrych nauczycieli,
cierpliwych, ale stanowczych, którzy pomogą im
w przezwyciężeniu trudności.

Niech znajdą oparcie w swoich rodzicach i rodzeństwie.
Niech prowadząc dobre i szlachetne życie
staną się kiedyś prawdziwą ozdobą rodziny i Ojczyzny.
Święty Stanisławie, patronie dzieci i młodzieży,
otocz ich opieką, aby wzrastali w mądrości i łasce u Boga. 

Amen.

 

(https://papczynski.pl/aktualnosci/nowenna-za-uczniow/)

© assp.edu.pl

Zapisz się do naszego newslettera.