Nasza Misja

Akademia Św. Stanisława Papczyńskiego to dzieło siedmiu rodzin. Pragniemy, aby nasze doświadczenie rodzicielstwa w edukacji domowej pomogło innym wkroczyć na tę drogę i czerpać z niej to co najpiękniejsze. 

Naszą dewizą są słowa św. Stanisława Papczyńskiego “Ku dobremu i szlachetnemu życiu” i wyrażają one pragnienie, które stało się fundamentem naszych działań.

Chcemy sami żyć w taki sposób, do takiego życia wychowywać nasze dzieci i takie życie promować we wszystkich środowiskach w których się znajdujemy.

Jednym z obszarów w którym chcemy realizować te słowa i te idee jest edukacja domowa. Odkrywamy jak ten sposób życia  jest wielkim darem i zadaniem. Chcemy dzielić się doświadczeniami oraz  wspierać wszystkich, którzy tak jak my wybierają ten sposób edukacji.

Wierzymy, że dobra edukacja oparta na wartościach pozwala na kształtowanie kolejnych pokoleń mądrych i wolnych ludzi.

Wierzymy, że uważność na drugą osobę i jej potrzeby owocuje wychowaniem człowieka otwartego i zatroskanego o innych.

Wierzymy, że człowiek który chce dążyć ku dobremu i szlachetnemu życiu może zmieniać świat na lepsze.

© assp.edu.pl

Zapisz się do naszego newslettera.