Dzieci w edukacji domowej nie mają sprawdzianów, kartkówek, nie mają też ocen semestralnych. Każdy pracuje w swoim tempie. Przedmioty zaliczane są egzaminami klasyfikacyjnymi. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej i obejmuje cały materiał z danego przedmiotu. Można je zdawać już od początku roku szkolnego.

Popularne jest uczenie się blokami, przedmiot po przedmiocie, co bardzo usprawnia naukę, a często w taki sposób jest łatwiej zrozumieć i opanować materiał.

Spotkanie z egzaminatorem to przyjacielska rozmowa w ciepłej i pełnej szacunku atmosferze. Na egzamin ustny można przyjść z dowolną pracą lub prezentacją dotyczącą ulubionego tematu. Dzięki temu dzieci uczą się sztuki autoprezentacji, która bardzo się przyda zarówno na ustnej maturze, studiach, jak i w życiu dorosłym.

Sprawni i pracowici uczniowie mają możliwość zdać wszystkie egzaminy w kilka miesięcy i dzięki temu zafundować sobie dłuższe wakacje!

© assp.edu.pl

Zapisz się do naszego newslettera.